aaa

Важни телефони ЈКП “Комуналне службе“ Пожаревац

012 / 555-650 Централа

012 / 241-766  РЈ Костолац

012 / 543–750 Јавна хигијена, изношење смећа и зеленило

064 / 8918218 Прихватилиште за псе и мачке луталице

012 / 222-644 Пијаца Пожаревац

012 / 550-123 Старо Гробље

012 / 551-750 Ново Гробље

012 / 7515-720 Центар за рециклажу

012 / 557-930 Рачуноводства

012 / 557-931 Инкасантска служба

012/ 716- 0032 Финансијска оператива