Упитник о испитивању задовољства корисника погребних и пијачних услуга

Услуге из погребне делатности

Услуге пијачне службе

Молимо Вас да оценом од 1 до 5 (1 - потпуно незадовољан/а; 5 - потпуно задовољан/а) оцените услуге које пружа погребна служба:
Изаберите гробље за које испуњавате анкету:
Да ли сте задовољни уређеношћу и начину одржавања гробаља (зелене површине, стазе, одношење комуналног отпада)?
Да ли сте задовољни количином постављених мобилијара (канте и контејнери за одлагање комуналног отпада, чесме…) на гробљима?
Да ли сте задовољни односом и понашањем радника који раде на гробљима?
Уколико нисте задовољни молимо Вас да наведете разлоге:
Наведите Ваше примедбе, предлоге и сугестије на услуге које обухвата наведена служба:
Да ли сте задовољни како РЈ ,,Пијачне услуге’’ одржавају чистоћу на пијацама?
Оцените чистоћу пијаца оценом:
Да ли сматрате да продавци меса и млечних производа воде рачуна о хигијени приликом продаје ових производа?
Да ли сте задовољни радом и понашањем радника који раде на наплати пијачнине?
Да ли имате предлог, примедбу на хигијену пијаца?
Уколико имате, молимо Вас да наведете разлоге:
Наведите Ваше примедбе, предлоге и сугестије на услуге које обухвата наведена служба а којима бисте допринели да квалитет услуга подигнемо на виши ниво: