Контакт и рекламације

Моше Пијаде 2,
12000 Пожаревац
Телефон/факс: 012-555-650
Текући Рачуни:160-12511-82; 205-63100-35
Матични број:17223836
ПИБ: 100436152
Шифра Делатности: 3811

Важни телефони

0800-012-014 Телефон за рекламације
012 / 555-650 Централа
012 / 241-766 РЈ Костолац
012 / 543–750 Јавна хигијена, изношење смећа и зеленило
064 / 8918218 Прихватилиште за псе и мачке луталице
012 / 222-644 Пијаца Пожаревац
012 / 550-123 Старо Гробље
012 / 551-750 Ново Гробље
012 / 7515-720 Центар за рециклажу
012 / 557-930 Рачуноводство
012 / 557-931 Инкасантска служба
012 / 716-0032 Финансијска оператива

 e-mail: komsluzbepo@sbb.rs