aaa

Делатности предузећа

                ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац је јавно предузеће у садашњем облику основано 1999. године раздвајањем тадашњег ЈКП „Пожаревац“ на два предузећа. Међутим, организовано изношење и депоновање смећа на територији Пожаревца и Костолца спроводи се од 50.-тих година прошлог века.

                ЈКП „Комуналне службе“ је изузетно сложен и разуђен систем врло значајних делатности, неопходних за нормално функционисање градa. Делатности поверене ЈКП „Комуналне службе“ од стране оснивача – Скупштине града Пожаревца, су:

Изношење и депоновање смећа
Одржавање хигијене на јавним површинама
Одржавање јавних зелених површина
Пијачне услуге
Гробљанске услуге
Прихватилиште за псе и мачке луталице
Рециклажни центар

                Обављање свих наведених делатности организовано се врши на територији Пожаревца и Костолца. Током 2010.године израђена је Стратегија управљања комуналним отпадом на територији града Пожаревца којом ће се између осталог дефинисати начин укључивања околних насеља у Програм изношења и депоновања смећа.